logo dirk rodenburg l tekst


Werkwijze

Als tekstschrijver verwoord ik wat u wilt communiceren. Daarom is het van belang om in uw huid en die van uw relaties te kruipen. Om uw boodschap optimaal over te brengen, loop ik de volgende stappen door.    

Blauw blokje briefing    

Om het materiaal voor de tekst te verkrijgen, is een uitwisseling van informatie nodig. Dit is de briefing. Deze kan geschreven (digitaal of per post) of telefonisch tot stand komen, maar ook via een persoonlijk gesprek. Aan bod komen onderwerpen als: doelstelling, doelgroep, (bedrijfs)achtergrond, medium, tone of voice, verwachtingspatroon en aanleverdatum.    

Blauw blokje begrotingsvoorstel en opdrachtbevestiging    

Als over bovenstaande onderwerpen duidelijkheid is verkregen, ontvangt u een begrotingsvoorstel. Na uw goedkeuring ontvangt u ter wederzijdse ondertekening een opdrachtbevestiging. In het begrotingsvoorstel en in de opdrachtbevestiging staan in ieder geval de volgende zaken: een omschrijving van de opdracht, de prijsafspraak en de aanleverdatum.    

Blauw blokje tekst en correctieronde

Nadat de eerste versie geschreven is, krijgt u gelegenheid deze concepttekst te voorzien van opmerkingen en suggesties. Deze terugkoppeling vindt zijn weerslag in de definitieve tekst. Als de wisselwerking goed is verlopen, is de tekst gereed voor productie.