logo dirk rodenburg l tekst


Tekstredactie

Natuurlijk, een zelfgeschreven tekst kan weergeven wat u wilt communiceren. Maar of iedereen die mening deelt, is maar de vraag. Lopen de zinnen wel goed, zitten er geen onnodige fouten in? En dan: hoe spreekt u iemand aan? Luchtig of serieus, uitbundig of ingehouden, neutraal of prikkelend? Het is de tone of voice die het verschil maakt. Afhankelijk van uw vraag, kan ik uw tekst op drie niveaus herzien:

Blauw blokje Corrigeren

Centraal staat de controle van uw tekst op voorkeursspelling en grammatica. Doel is om de inhoud en opbouw van uw tekst intact te houden. De gemiddelde tijdsduur is circa 2 pagina's (A4) per uur.

Blauw blokje Redigeren

Naast voorkeursspelling en grammatica is er aandacht voor woordkeus, zinsbouw, lijdende vorm en onjuiste samentrekkingen. De gemiddelde tijdsduur is circa 1 pagina (A4) per uur.

Blauw blokje Stileren

De nadruk ligt op het effect van de totale tekst. Naast de aspecten die onder het redigeren vallen, vindt er herschrijving plaats van uw tekst: de stijl, de samenhang en de tekstopbouw passen bij het teksttype en de doelgroep die u voor ogen heeft. De gemiddelde tijdsduur is circa 2 uur (A4).