PROCEDURE | PRIJSSTELLING | SMULTRAILER

WERKWIJZE

Om het materiaal van de tekst te verkrijgen, is een uitwisseling van informatie nodig: de briefing. Deze komt tot stand via een persoonlijk gesprek. Dat kan ook telefonisch of digitaal (via e-mail). Om de geest aan te scherpen, ontvang je eerst een aantal vragen ter oriëntatie.

In de briefing zelf komen de volgende zaken aan de orde: doelstelling, verwachtingspatroon, doelgroep, (bedrijfs)achtergrond, genre en medium, tone of voice en aanleverdatum (deadline).

De kosten van deze briefing worden van tevoren helder gecommuniceerd en in mindering gebracht bij effectuering van de opdracht. Het tekstproduct zelf ontvang je te zijner tijd in een werkbaar Wordbestand.

PRIJSSTELLING

Als over het bovenstaande duidelijk is verkregen, ontvangt je het begrotingsvoorstel. Er wordt scherp geoffreerd. Omdat er geen ondoorzichtig aantal uren wordt berekend maar een prijs die altijd per opdracht geldt, sta je nooit voor verrassingen. Dirk Rodenburg Tekst hanteert de leveringsvoorwaarden van Tekstnet, beroepsvereniging voor tekstschrijvers.

Neem eenvoudig contact op (via telefoonnummer 06-432 06 589 of mail naar d.rodenburg@online.nl) om te horen wat dit concreet voor jou betekent.

ONTVANG DE SMULTRAILER

Bij iedere (beoogde) opdracht is het mogelijk een kleine proeve van het tekstproduct te ontvangen. Een soundbite of amuse die naar meer smaakt. Deze zorgvuldigheid in het werkproces maakt dat de tone of voice altijd treffend is.

Bent je een nieuwe klant? Er wordt dan een kleine vergoeding gerekend die bij effectuering van de opdracht in mindering wordt gebracht.

Trakteer jezelf op de smultrailer.