PROCEDURE / PRIJSSTELLING / SMULTRAILER

WERKWIJZE

Om het materiaal voor de tekst te verkrijgen, is een uitwisseling van informatie nodig: de briefing.

Deze komt tot stand via een persoonlijk gesprek, telefonisch of digitaal (e-mail). Om de geest aan te scherpen ontvangt u eerst een aantal vragen ter oriëntatie.

In de briefing zelf komen de volgende zaken aan de orde: doelstelling, verwachtingspatroon, doelgroep, (bedrijfs)achtergrond, genre en medium, tone of voice en aanleverdatum (deadline).

De kosten van deze briefing worden van tevoren helder gecommuniceerd en in mindering gebracht bij effectuering van de opdracht. Het tekstproduct ontvangt u te zijner tijd in een werkbaar Wordbestand.

PRIJSSTELLING

Als over het bovenstaande duidelijk is verkregen, ontvangt u het begrotingsvoorstel. Er wordt scherp geoffreerd. Omdat er geen ondoorzichtig aantal uren wordt berekend maar een prijs die altijd per opdracht geldt, staat u nooit voor verrassingen. Dirk Rodenburg Tekst hanteert de leveringsvoorwaarden van Tekstnet, beroepsvereniging voor tekstschrijvers.

ONTVANG DE SMULTRAILER

Bij iedere (beoogde) opdracht is het mogelijk een kleine proeve van het tekstproduct te ontvangen. Een soundbite of amuse die naar meer smaakt.

Is er bijstelling nodig? Deze zorgvuldigheid in het werkproces maakt dat de tone of voice altijd treffend is.

Bent u een nieuwe klant? Er wordt dan een kleine vergoeding gerekend die bij effectuering van de opdracht in mindering wordt gebracht.

Trakteer uzelf.